ผลการทดสอบความรู้สู่รั้วขาวน้ำเงิน (SPK Pre-test) ประจำปี 2565

รายบุคคล

กรุณากรอกเลขประจำตัวประชาชนที่ได้ทำการสมัคร: