ผลการทดสอบความรู้สู่รั้วขาวน้ำเงิน (SPK Pre-test) ประจำปี 2566

รายบุคคล

กรุณากรอกเลขประจำตัวประชาชนที่ได้ทำการสมัคร: